ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΑΣΟΥΔΗΣ

Ο Γεώργιος Κ. Τασούδης γεννήθηκε στην πόλη της Δράμας. Κατάγεται από τις περιοχές της Ανατολικής Θράκης (Κεσσάνη) και του Πόντου (Κοτύωρα). Ζει στο Θούριο Ορεστιάδας.

Δε γνωρίζει το πότε και πού θα πεθάνει, όμως, ελπίζει κι εύχεται ο θάνατος να τον βρει εν μετάνοια Χριστού.

Πιστεύει ακράδαντα στη μετά θάνατον ζωή.

Από τις εκδόσεις μας κυκλοφορούν τα βιβλία:

Αντίδωρο και Το Πρωτόγραμμα.